Wybierz model motocykla
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r Dz. U. nr141 poz. 1176, gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

2. Gwarancja zostanie rozpatrzona po okazaniu przez Kupującego dowodu kupna wystawionego przez Sprzedawcę (paragon lub faktura) oraz pisemnego zgłoszenia gwarancyjnego.

3. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od dnia zakupu, pod warunkiem właściwego zamontowania oraz właściwego użytkowania towaru, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W razie wystąpienia niezgodności towaru z umową, Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności towaru, w formie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego przyczynę reklamacji.

5. Kupujący zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia.

6. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę towaru na sprawny, jeśli wada powstała z winy Producenta. Jeśli usunięcie wady lub wymiana nie są możliwe, Producent może zaproponować zwrot kosztów zakupu towaru.

7. Koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Jeśli przyczyna reklamacji zostanie udokumentowana przez Kupującego i zaakceptowana przez Producenta, koszty zwrotu pokrywa Producent. Po naprawie towar zostanie wysłany na koszt Producenta. W przypadku nieuzasadnionego roszczenia, Kupujący obciążony jest kosztami transportu zwrotnego.

Kupujący zobowiązany jest do podania danych kontaktowych oraz adresu, na który ma zostać wysłany naprawiony towar.

8. Gwarancja nie obejmuje wygięć czy odkształceń oraz innych uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek upadków, zderzeń, niewłaściwego obchodzenia się z towarem itp., gdyż jest to normalne zachowanie produktu – gmole i osłony pochłaniają energię w wyniku uderzenia odkształcając się. Produkt nie podlega również gwarancji w przypadku niewłaściwej jego instalacji bądź niewłaściwego użycia, lub w przypadku jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez Kupującego lub osoby trzecie.

9. Gwarancja obejmuje wady materiałowe, jakość spawów, jakość powłoki lakierniczej, niedopasowanie produktu do motocykla, z wyłączeniem niekompatybilności z akcesoryjnym osprzętem oferowanym jako opcjonalne dla motocykla oraz ze wszelkimi częściami firm trzecich zainstalowanymi na motocyklu, chyba że Producent jednoznacznie podaje, że produkt kompatybilny z nimi jest. Reklamowane mogą być również samoistne pęknięcia powstałe w gmolach i osłonach bez działania siły zewnętrznej, które wskazywałyby na wystąpienie wady materiałowej lub błędu produkcyjnego.

10. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia produktu czy motocykla powstałe w skutek źle przeprowadzonego montażu.

11. W wypadku zamówień składanych na odległość wszelkie uszkodzenia powstałe w transporcie z winy przewoźnika lub problemów z opakowaniem powinny zostać zgłoszone pisemnie niezwłocznie po dostarczeniu towaru oraz udokumentowane zdjęciami lub filmami pokazującymi uszkodzenia opakowania oraz towaru lub protokołem uszkodzenia podpisanym przez przewoźnika dostarczającego towar.

12. Kupujący winien się zapoznać z warunkami gwarancji w momencie zakupu lub dostarczenia produktu. Dokonując zakupu wyraża jednocześnie ich akceptację

13.Warunki gwarancji dostępne są na stronie sklepu internetowego www.crashbars.eu.

 

Dane kontaktowe oraz wytyczne dotyczące sposobu składania reklamacji umieszczone są w sekcji "Reklamacje i zwroty".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl